نشاط آوران
مبل شویی در محل ما عاشق کاری هستیم که انجام می دهیم
نیـروهای متخصـص نشـاط آوران ، شستشـوی مبلـمان شـما را به عهـده می‌گیـرند! با ثبـت سـفارش مبل‌شـویی از طریق وب‌سایـت و تماس با پشبانان نشاط آوران، شستـشوی انواع مبلمان، صنـدلی، کوسـن و خوش‌خـواب به کمک دستـگاه‌های مجـهز و مـواد شوینـده‌ی مناسـب در مـحل مورد نظر شمـا صـورت مـی‌گیرد.

برای اطلاع از قیمت ها با پشتیبانان ما تماس حاصل فرمایید.