من یک بلاک متن هستم، روی دکمه ویرایش کلیک کنید تا این متن را تغییر دهید. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

نحوه پذیرایی کردن نیز خود آداب و تشریفات خاص خود را دارد و در هر محیطی، آموزش متناسب با خود را می طلبد، نکته مهم اینکه با وجود محیـط های کاری و همچنین افـراد متفاوتی که هستند، باید متناسب با آنها اصول تشریفاتی را آموزش داد، و در بسیاری از موارد آداب و تشریفات پذیرایی مشترکی دارند که باید مهارت هایی با یک نوع سبک بیاموزند.